Voorwaarden bij verkoop:

  • Wees u ervan bewust dat u ongeremd voertuig achter zich heeft, het trekkende voertuig zorgt voor het remmen van het geheel. De geadviseerde snelheid door EAS wordt gesteld op hoogstens 70 km/u. Uiteindelijk bent uzelf verantwoordelijk voor de snelheid waar u mee rijdt.
  • Ons advies en voor uw veiligheid: geen voertuigen trekken die in gewicht meer dan 75% wegen dan het trekkende voertuig
  • Wees alert op verkeerssituaties, vermijdt abrupt afremmen. Let op weersomstandigheden zoals regen en gladheid.
  • Kijk altijd naar het voorschrift van de fabrikant betreffende het trekken van automaten, zie ook ons advies.
  • Houdt u zich aan de afgeven te trekken gewichten van de EASYsystemen
  • Daar het correcte gebruik van het systeem buiten ons gezichtsveld dan wel    invloedsfeer ligt, kan EAS, EASYslepen dan wel EASYsleep systeem geen enkele garantie of aansprakelijkheid geven of aanbieden op dit produkt. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor een correct gebruik van het systeem.
  • EASdan wel EASYslepen wijst elke verantwoordelijkheid af in de breedste zin van het woord.
  • Met aankoop van ons systeem gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden hierboven genoemd.
  • Algemene Voorwaarden kunt u op aanvraag toegezonden krijgen.