Checklist voor dat men vertrekt:

  • Kijk het systeem na en verzeker u ervan dat alles goed aangesloten, vastgedraaid c.q. vast gespannen is.
  • De koppeling van de EASYsleep zit juist gemonteerd en gezekerd.
  • Versnelling in neutraal. Voor automaten zie ons advies.
  • De handrem is niet in werking, deze is vrij dan wel niet geactiveerd.
  • Steek de sleutel in het contact, draai deze op contact en draai de sleutel in de eerste positie.
  • Controleer of het stuur niet blokkeert
  • U kunt het stuur vrijelijk bewegen, de EASYsleep hindert de stuuruitslag niet.
  • Wees er zeker van dat u een lichtbalk achterop de auto gemonteerd heeft. Controleer de werking van de lichtbalk.
  • Voor vertrek altijd zeker zijn dat de wielen in lijn staan met het trekkende voertuig. Dit is belangrijk bij vertrek, onder het rijden gaat dit vanzelf en volgt het getrokken voertuig altijd het trekkende voertuig.